Prețuri și informații despre serviciile noastre

Prețuri pentru zona București-Ilfov și includ T.V.A.
Pentru alte zone solicitați ofertă de preț

INFO - Glosar termeni în construcții https://www.oar-bucuresti.ro/glosar/tot
Servicii
Prețuri

Programare inspecție tehnică imobiliară

Ai întrebări la care nu găsești răspuns?

Dacă nu gasești răspunsurile necesare, oricând ne poți telefona... în timpul programului de lucru :)

De ce să alegi serviciile noastre?

Te ajutăm să elimini din riscuri și să iei o decizie obiectivă la alegerea locuinței. Rapoarte complete și ușor de înțeles în 3 zile de la inspecție sau conform înțelegerii. Dacă ne spuneți concret ce dorți să se întâmple, cu siguranță găsim cel puțin o soluție.

Suntem ingineri construcții civile cu experiență în proiectare, execuție structuri în domeniul rezidențial și dorim să ajutăm ca deciziile dvs. sa fie luate obiectiv și în cunoștință de cauză.

Membru fondator AITI-romania.org

ISO/ IEC 27001:2013 Management al Securității Informației - Consultanță tehnică

ISO 9001:2015 Managementul calității Inspecție tehnică imobiliară

Ce documente sunt necesare pentru inspecția tehnică?

Orice document tehnic ne poate ajuta sau ridica un semn de întrebare. Este bine să avem cât mai multe documente pentru a înțelege ce s-a proiectat și ce a fost realizat efectiv în teren și pentru a verifica informațiile culese din inspecție.

Ce este inspecția tehnică imobiliară?

Reprezintă un raport tehnic de informare al cumpăratorului (verbal și/sau redactat) asupra defectelor și neconformităților unui imobil înainte de achiziție.
Provine din termenul de home inspection services, o practică obișnuită în alte țări.

Ce este cartea tehnică a construcției?

Cartea tehnică a construcției este un ansamblu de documente privind proiectarea, construirea, recepționarea și utilizarea imobilului respectiv. Este utilă proprietarilor sau asociațiilor de proprietari, pentru asigurarea unei bune funcționări a imobilului, după preluarea de la dezvoltatori.

Este obligatoriu ca un imobil să aibă cartea tehnică a construcției?

Da, la fel cum fiecare autoturism trebuie sa aibă o carte tehnică. Cartea tehnică a construcției este un ansamblu de documente care conține informații importante despre proiectarea, construcția, recepția și utilizarea unui imobil. În cazul în care nu există verificarea se va face baza normativelor tehnice privind proiectarea și execuția construcțiilor civile.

Cât durează o inspecție tehnică?

Inspecția durează aproximativ o oră pentru imobile sub 250mp și raportul tehnic scris îl primiți în maxim 3 zile lucrătoare sau conform înțelegerii.

Model raport tehnic inspecție casă

Trebuie să fiu prezent la inspecție?

Nu, inspecția se poate face împreună cu agentul imobiliar sau vânzătorul, apoi dvs. în calitate de beneficiar primiți raportul tehnic. Inspectorul nu va furniza detalii despre inspecție cu nimeni altcineva decât cu dvs.

Când trebuie să plătec?

Conform contractului, după efectuarea inspecției și predarea raportului se va emite factura fiscală, apoi platiți prin transfer bancar, card bancar sau prin mopilpay.

Ce înseamnă atestare I.S.C. ?

Ingineri construcții civile autorizați pe bază de examen de Inspectoratul de Stat în Construcții (diriginte de șantier sau responsabil tehnic cu execuția R.T.E.)

Cum se defășoară inspecția tehnică?

1. Alegeți data și ora când aveți diponibilitate, făcând o programare pe site;
2. Un inginer se va prezenta la data și locația stabilită pentru a efectua verificările;
3. Se va face o verificare vizuală de ansamblu a elementelor constructive și fotografii;
4. Se va analiza documentația tehnică pusă la dispoziție de vănzător;
5. Se va folosi aparatura tehnică pentru identificarea armăturilor structurale în zonele critice, identificarea punților termice, punctului de rouă unde se poate face mucegai, pierderi termice, zone cu infiltrații, tester prize împământare, verificare circuite încalzire cu camera termică, calitate si etanșare tâmplărie, infiltrații fațadă și alte verificări specifice, în funcție de stadiul fizic al imobilului;
6. Rezultatul se va comunica în privat după inspecție și se va redacta raportul;
7. Clarificări și factură fiscală via email.

Care este diferența între inspecție și expertiză?

Inspecția tehnică activitate privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, intervențiile în timp privind evaluarea stării tehnice a constucțiilor și menținerea aptitudinii la exploatare.

Expertiza tehnică este o activitate complexă de proiectare elaborată de experți tehnici autorizați pe specialități de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație.

Expertiza tehnică judiciară/ extrajudiciară se realizeză de experti tehnici judiciari atestați de Ministerul Justiției.‍

Ce este un deviz?

Parte din documentația tehnică de proiectare care stabilește valoarea lucrărilor de construcții și instalații aferente invesțiției.
Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării obiectului/obiectelor de investiţie din cadrul obiectivului de investiţii.
Devizul pe obiect stabileşte valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de investiţii şi se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.

Servicii detaliate

/ 01
Inspecție tehnică imobiliară

Evaluare tehnică imobile la achiziție. Oferim redactarea unui raport tehnic de verificare și inspecție tehnică privind defectele identificate, modalitatea de remediere și o estimare aproximativă a costurilor semnat și ștampilat de personal atestat. Se poate folosi în negociere sau ca o constatare a unei situații de fapt.

Programare simplă direct de pe site. Alegeți data, ora, primiți confirmarea pe e-mail și venim în locația precizată.

Vă informăm verbal și e-mail cu privire la eventualele riscuri constructive și neconformități înainte de achiziția/renovarea unui imobil precum și modalitatea de remediere a lor.

Verificările tehnice se vor face cu aparatură specifică (denumirea aparatelor se regasește în secțiunea întrebări frecvente), vizualizare directă confrom normelor tehnice și pe baza documentelor tehnice, dacă există;

Aparatura profesională folosită ne ajută în luarea deciziilor și diferă de tipul imobilului;

Verificarea implementare proiect/ documentației tehnice (proiectul tehnic, detaliile de execuție, cartea tehnică a constructiei) și corelarea acesteia cu ceea ce se gasește  pe teren;

Verificare structurală distribuția etrierilor în stâlpi și grinzi, aspect și calitate beton vibrat cu ajutorul sacanerului și al sclerometrului;  

Termoscanare identificare defecte de anvelopare/termoizolare clădire, identificare punți termice, punct de rouă (zone condens care favorizează apariția mucegaiului), calitate montaj tâmlărie, termoizolare mansadă sau pod, identificare pierderi temice;

Identificare defecte (vicii ascunse) umiditate excesivă podea, infiltrații subsol, infiltarații cu apă meteorică terase/acoperișuri/fațade;

Verificare generală instalații (electrice, de încălzire, sanitare, alimentare cu apa, climatizare).  

/ 02
Supraveghere șantier

Vizite de lucru frecvente și raportare detaliată privind calitatea lucrărilor executate și stadiu fizic al proiectului.

Numărul de vizite lunare se stabilește de comun acord în funcție de viteza de execuție și stadiul proiectului.

Monitorizare și supraveghere tehnică șantier, construcție în execuție din partea beneficiarului (cumpărătorului).

Serviciul se adresează persoanelor care iși construiesc o casă cu firmă de construcții / în ”regie proprie” sau celor care au achiziționat casa în faza de proiect, ce se va executa de către un dezvoltator imobiliar.

În cazul în care nu aveți timp și cunostințe tehnice pentru a monitoriza calitatea lucrărilor de construcții la viitoarea casă, acest serviciu este potrivit.

/ 03
Consultanță tehnică construcții civile

Consultanță tehnică în construcții civile pe diverse teme privind construirea și recepționarea clădirilor.

Note constatare / opinie tehnică privind diverse probleme tehnice în construcții, semnată și stampilată de persoană și firmă autorizată.

Este un serviciu de constatare al unui defect punctual în relația cu un constructor, dezvoltator sau asigurator.

Consultanță tehnică generală în construcții privind diverse probleme.

Constatare punctuală și recomandare soluție tehnică remediere problemă.

/ 04
Diriginte de șantier

Servicii de dirigenție de șantier pentru construcții civile.

Ne adresăm atât persoanelor juridice și instituțiilor publice în calitate de supervizori pentru verificarea calității lucrărilor, cât și persoanelor fizice care doresc să constuiască responsabil.

/ 05
Responsabil tehnic RTE și CQ

Verificăm calitatea lucrărilor și întocmim capitolul B din Cartea tehnică a construcției.

În calitate de reprezentanți ai beneficiarilui ajutăm la verificarea/certificarea lucrărilor executate și redactarea documentelor tehnice necesare, aferente Cărții tehnice a construcției.

/ 06
Management de Proiect în Construcții Civile

Serviciu integrat pentru dezvoltatorii imobiliari sau investitorii privați.


Asigurăm verificările și documentele tehnice impuse de legislație pentru imobilele construite. Serviciul include serviciile de dirigenție de șantier, RTE, CQ și recepție la terminarea lucrărilor.

/ 07
Audit Tehnic
Ansambluri Rezidențiale

Audit tehnic în construcții:
- preluare & analiză conformitate Cartea tehnică a construcției,
- identificare & constatare neconformități față de autorizația de construire și proiectul tehnic,
- inspecție tehnică indentificare defecte cu aparatură profesională și personal specializat/atestat,
- identificare neconcordanțe proiect tehnic execuție și implementare în teren,
- organizare recepție finală ansamblu rezidențial - demersuri remedierea defectelor identificate in perioada de garanție oferită de dezvoltator,
- raport urmărire curentă în timp, cu soluții tehnice pentru rezolvarea problemelor precum și etapizarea lucrărilor de reparații necesare imobilului administrat.


Consultanță tehnică privind materializarea proiectului tehnic și a planurilor autorizate în teren. Verificarea realizării tuturor lucrărilor și punerea în funcțiune a tuturor echipamentelor prevăzute în proiect de către dezvoltator.
Completare Cartea tehnică a constructucției și completare Jurnalului evenimentelor în cadrul procesului de urmărire curentă a construcției.

Informații

Aveți un nou proiect și doriți să aflați mai multe informații despre serviciile noastre? Puteți completa formularul de mai jos ori ne puteți contacta telefonic sau prin e-mail.

Mulțumim, cererea dvs. a fost trimisă cu succes!
Oops! Ceva nu a funcționat la trimiterea formularului. Încercați din nou
București, România

Șoseaua Fabrica de Glucoză 6-8, București 020332

Programare inspecție tehnică imobiliară