Lista minimală a documentelor tehnice ce trebuie verificate înainte de achiziția unei locuințe de la dezvoltatorul imobiliar

1. Certificatele de urbanism și Autorizațiile de construire emise (pentru nr. cadastral);
2. Răspunsul Inspectoratului de Stat în Construcții privind avizarea programului de control în faze determinante;
3. Procesele verbale de verificare faze determinate, vizate de Inspectoratul de Stat în Construcții;
4. Procesele verbale de punere în fucțiune instalații si echipamente (generator, grup pompare, centrală termică, sistem stingere/desfumare, etc.);
5. Autorizații de protecție civilă (dacă este cazul/ are adăpost A.L.A.) și securitate la incendiu;
6. Certificat PRAM si proces verbal punere instalație paratrasnet;
7. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
8. Punctul de vedere al proiecanților de specialitate și referatele diriginților de șantier și responsabililor cu execuția pe fiecare specialitate;
9. Opisul proceselor verbale de lucrări ascuse și al dispozițiilor de șantier;
10. Fișa sintetică și centralizatorul Cărții tehnice a construcției.

Respectivele documente fac parte din Cartea tehnică a construcției ce se va preda Asociației de proppietari la înfinațare și înaintea expirării termenlui de garanție de bună execuție (minim 3 ani pentru blocuri) când se face recepția finală conform HG 273/1994.

www.homeplanning.ro

office@homeplanning.ro
0723617083


Volum aproximativ de documente, 50 file format A4 ce se pot scana si pune la dipoziția clienților, în spiritul transparenței.

Cartea tehnicăInspecție tehnicăRaport tehnicCum se procedeaza