Audit tehnic ansambluri rezidentiale

Ce facem mai exact?

Auditul tehnic consta in verificarea conformitatii Cartii tehnice a constructiei, inspectia tehnica cu aparate profesionale, verificarea calitatii lucrarilor si executia tuturor lucrarilor prevazute in proiectul tehnic de executie si pregatirea documentelor specifice pentru receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.

Verificare conformitate Cartea tehnica a constructiei

Se verifica modul de constituire si de completare a documentatiei tehnice preluata de la dezvoltatorul imobiliar de catre presonal autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii, diriginte de santier. Sanctiune contraventionala de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Verificare respectare proiect tehnic de executie

Se verifica modul in care a fost respectata documentatia tehnica aprobata si daca au fost executate toate lucrarile prevazute, montate toate echipamentele si puse in functiune, conform reglementarilor tehnice. Identificare defecte cu aparatura profecionala si intocmire raport tehnic. Identificarea potentialelor vicii ascunse ale constructiei.

Receptia finala a constructiei

Se pregatesc documentele pentru receptia finala in numele Asociatiei de proprietari, Jurnalul evenimentelor, referatul privind deficientele aparute in perioada de garantie si participare in comisia de receptie cu personal specializat in constructii, in conformitate cu Regulamentul privind receptia lucrarilor. Oferim asistenta tehnica Presedintelui de asociatiei care este raspunzator legal pentru admiterea receptiei si semnarea procesului verbal.

Temei legal

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si HG 273/1994 Reglamentul privind receptia lucrarilor de constructii

Legea 196/2018 art.57 alin j) Presedintele asociatiei păstrează şi asigură completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei, precum şi a celorlalte documente privitoare la activitatea asociaţiei de proprietari;

Necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale de catre Asociatiile de proprietari. Sanctiune contraventionala de la 10.000 lei la 20.000 lei

audit tehnic home planning
Aparatură verificări tehniceVezi prețuriIntrebari frecventeCum se procedeaza